3 kg bøgetræs tjære, midlet der lokker de store klovbærende hjortevildtsarter og vildsvin over store afstande. Smør produktet på udvalgte træer og sten.
På et vildsvine terræn kan du sprøjte og smøre bøgetjæren på nogle træstammer, hvor tjæren udsender en kraftig lokkende lugt. Næste gang du tjekker tjæren er der næsten 100% sikkert vildsvinehår på stammen/tjæren.

Utrolig effektivt !

Stay connected with our newsletter